خدمات روانشناسی و مشاوره آنلاین
دانلود مستقیم file_download
مشاورآنلاین چگونه کار میکند؟
جستجو ١
در زمان آنلاین بودن مشاور منتخب با کلیلک بر روی درخواست مشاوره گفتگو را شروع کنید.
انتخاب ۲
سوابق و رزومه و محل فعالیت و تخصص های روانشناسان را در پروفایل آنها بررسی نمایید.
شروع مکالمه ۳
مشاورین متخصص در حوزه م+ورد نیاز خود رابا استفاده از ابزار جستحو پیدا نمایید.
در حالت کاربر ناشناس فول فکر در فضایی امن و مطمئن با روان شناسان مکالمه کنید.
ورود ناشناس
لیست مشاوران
درباره ما

ما از شاخه ها و رشته های مختلف گرد هم جمع شدیم تا با همکاری همدیگه بتونیم کار مفید و تازه ای انجام بدیم. ما برای محقق کردن ... بیشتر